Kwaliteitsonderzoek

Binnen Ooh Lala Beauty & Huidtherapie hechten wij veel waarde aan kwaliteit. Wij voeren regelmatig een klantervaringsonderzoek uit, er kan u gevraagd worden of u hieraan mee wilt werken. Deze anonieme informatie geeft verbeterinzichten aan uw behandelaar en kan een verplicht onderdeel zijn in de contractering tussen de behandelaar en zorgverzekering.

Kwaliteitsregister Paramedici

Kwaliteitsregister Paramedici maakt werk van kwaliteit in de paramedische zorg. Hoe? Door te toetsen of een paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van zijn of haar beroepsgroep. En door de registratie en herregistratie uit toe voeren voor de paramedische beroepen. Deze beroepen hebben met elkaar gemeen dat ze geregeld zijn in de Wet BIG en beschermde titels hebben. Cliënten, zorgverzekeraars en werkgevers kunnen de registers raadplegen om te zien of een paramedicus is vermeld in het Kwaliteitsregister en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen. Ooh Lala Beauty & Huidtherapie in Rotterdam is terug te vinden als kwaliteitsgeregistreerde paramedicus onder KP-nummer: 391062224788.

Nederlandse vereniging voor Huidtherapeuten

Ooh Lala Beauty & Huidtherapie is aangesloten bij het keurmerk Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten. De NVH vertegenwoordigt de belangen van alle huid- en oedeemtherapeuten van Nederland. Zo komt de NVH op voor de positie en belangen van de beroepsgroep bij bijvoorbeeld de overheid, zorgverzekeraars, zorginstituten, andere beroepsgroepen en relevante organisaties zoals de ACM, NZA en patiëntverenigingen. De NVH adviseert bijvoorbeeld via de Zorgverzekeringscommissie (ZVC) de zorgverzekeraars over redelijke vergoedingen en de kostenstructuur binnen huidtherapie. Zo legt de NVH een basis voor goede contractafspraken tussen verzekeraars en huidtherapeuten.

Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging

Ooh Lala Beauty & Huidtherapie is ook aangesloten bij het keurmerk ANBOS. ANBOS bestaat sinds 1949 en richt zich op de kwaliteit van de beroepsuitoefening en het ondernemerschap in de schoonheidsverzorgingsbranche. Vakbekwaamheid en het kwaliteitsniveau staan daarbij centraal. ANBOS-schoonheidsspecialistes zijn gediplomeerd en bieden basis- én specialistische behandelingen. Recent heeft het ANBOS de SKIN-register opgesteld.

SKIN-register

Het SKIN-register is een kwaliteitsregister (soms ook wel beroepsregister genoemd) van personen die én de juiste basiskwalificaties bezitten, maar óók hun ontwikkeling blijvend op peil houden door middel van het volgen van scholing. Het register stelt voorwaarden op wanneer je het register binnen mag en onder welke voorwaarden je getoond blijft. Dit wordt aangegeven door middel van accreditatiepunten; dit zijn punten die je kunt behalen door scholing te volgen.

Erkend leerbedrijf

Ooh Lala Beauty & Huidtherapie is een erkend leerbedrijf bij SBB. Wij bieden stages aan voor de opleidingen (Allround) schoonheidsspecialiste, baliemedewerkster/receptioniste, gastvrouw en marketing. SBB werkt samen met diverse partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven aan optimale aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

Hoogwaardige merken bij
Ooh Lala Beauty & Huidtherapie

SkinPen – Medisch microneedling

Per 26 mei 2021 gaan de nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen (MDR) van kracht. Zo kan een product in een andere CE klasse vallen en moet het voldoen aan strengere veiligheids- en kwaliteitseisen. Certificatie instelling BSI (Notified body; onafhankelijke keuringsinstantie) heeft een Klasse 2a CE-certificeringsmerk toegekend aan de SkinPen®. De certificering bevestigt de veiligheid en gebruik van een SkinPen. De SkinPen heeft als enige microneedling systeem naast een FDA-goedkeuring tevens een medische CE klasse 2a. De fabrikant heeft een beproefd kwaliteitssysteem en is dus in het bezit van het ISO13485 certificaat. Met de komst van de SkinPen is microneedling veiliger, preciezer en doeltreffender dan ooit tevoren. Hygiëne staat hoog in het vaandel bij Ooh Lala Beauty. Getest en gevalideerd in laboratoria om het risico op kruisbesmetting te voorkomen, komt de SkinPen als enige uit de gekeurde kwaliteitssystemen. Vandaar dat de SkinPen ook wel medisch microneedling 2.0 wordt genoemd. Bekijk hier wat de SkinPen voor jouw huid kan betekenen.

SkinTechPharma & Aesthetic Dermal

TCA peelingin rotterdamSkinTech®- en Aesthetic Dermal-producten voldoen aan de hoogst mogelijke kwaliteitseisen en zijn geregistreerd als CE, Medical Device Class I, II of III. Met een beleid van uitvoerige ondersteuning, informatie en voortdurende nazorg vanuit de organisatie zodat de producten op de meest veilige en effectieve manier ingezet kunnen worden in de kliniek.

VEILIGHEID & PRIVACY

Ooh Lala Beauty & Huidtherapie zorgt ervoor dat je gegevens veilig worden opgeslagen. Dat doen we door het gebruik van een geavanceerd beveiligingssysteem voor internet om je gegevens te beschermen Ooh Lala Beauty & Huidtherapie respecteert je privacy. We zorgen ervoor dat de informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Klik hier om naar het privacy beleid te gaan.